AgroBio Atak fumigator 20 g od 375 Kč - Heureka.cz

AgroBio Atak fumigator 20 g

TOP 18 v kategorii Přípravky na ochranu rostlin

Produkty vybíráme automaticky podle recenzí uživatelů, zájmu o produkt a prodejů.

AgroBio Atak fumigator 20 g

90 %
Atak fumigator 20g Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ ATAK FUMIGATOR Atak fumigator umožňuje zcela vyhubit obtížný hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle...
475 Kč
Doprava 56 Kč,Skladem
Garantovaný nákup z STOP ŠKŮDCŮM
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (17)

Skladem • 1 varianta99 Kč96 % • 1 228 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta56 Kč97 % • 886 recenzíDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta98 Kč26 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta110 Kč97 % • 3 247 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta49 Kč97 % • 2 185 recenzíDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 4 427 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč92 % • 95 recenzíDalší informace
Do týdne • 1 varianta69 Kč98 % • 3 026 recenzíDalší informace
Info v obchodu79 Kč96 % • 5 627 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta99 Kč64 neověřených recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 25 556 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta79 Kč91 % • 507 413 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta59 Kč95 % • 10 638 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta108 Kč96 % • 1 459 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta58 Kč99 % • 1 134 recenzíDalší informace
Do obchodu
Skladem • 1 varianta90 Kč99 % • 742 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta58 Kč98 % • 3 534 recenzíDalší informace
Do obchodu

Popis produktu

Atak fumigator 20g Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ ATAK FUMIGATOR Atak fumigator umožňuje zcela vyhubit obtížný hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle...

Parametry produktu

Výrobce
Hmotnost
190 g
Určení
mravenci
Objem
2 l
Typ
insekticidy
Forma prostředku
dýmovnice

Recenze

 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Velice účinný produkt
 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Velice účinný
 • , zakoupeno v OVOSADBA

  Doporučuje produkt

  100 %

  .

Parametry produktu

Výrobce
Hmotnost
190 g
Určení
mravenci
Objem
2 l
Typ
insekticidy
Forma prostředku
dýmovnice

Popis produktu

Atak fumigator 20g

Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ ATAK FUMIGATOR

Atak fumigator umožňuje zcela vyhubit obtížný hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu. Tento způsob likvidace škůdců se nazývá fumigace a je vysoce účinný.

Tato dýmovnice proti hmyzu má zpožděné rozptýlení aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem.

Účinnost dýmovnice je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky. Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...). Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod.

Charakteristika přípravku Atak fumigator 20g

Jednoduché a bezpečné použití, přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře. Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost, rychlý účinek a vysokou účinnost. Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny.

Kde Atak fumigator použít

Lezoucí hmyz a larvy (švábi, štěnice, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci…)

Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni, …)

Prachoví roztoči

Vosí hnízda

Pisivky

Aplikace dýmovnice

Odstraňte červenou hliníkovou fólii z plastové misky.

Vyjměte z misky dýmovnici, kterou je potřeba také vybalit z hliníkové fólie.

Plastovou misku naplňte vodou po vyznačenou rysku - asi 1cm (nedávejte více vody než je vyznačeno)

Dýmovnici umístěte do misky červenou stranou nahoru a opusťte místnost (otvory v dýmovnici nijak nepropichujte)

Dávkování

Při použití na lezoucí hmyz stačí jeden fumigator maximálně na 110m³ což je při běžné výšce stropu asi 45m² Při použití na létající hmyz stačí jeden fumigator maximálně na 250m³ což je při běžné výšce stropu asi 110m²

TIP: Při použití na štěnice jednoznačně doporučujeme k dokonalému vyhubení kombinovat s postřikem Protect na štěnice a blechy.

Skladování

Výrobek skladujte na suchých místech, mimo dosah dětí odděleně od potravin.

Životnost 2 roky od data výroby

Balení 20g dýmovnice zabalená v hliníkové fólii. Včetně plastové misky na vodu.

Účinná složka

Olej z Pongamia pinnata 868,5 g/litr 93,5 hm.%

Upozornění související s bezpečností

NEBEZPEČÍ

Označení rizik H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103  Před použitím si přečtěte etiketu. P261 Zamezte vdechování dýmu. P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P303+P361+P353 PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P309+P311  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P304+P341  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P391 Uniklý přípravek seberte. P405 Skladujte uzamčené. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz  

Tento produkt někdy zákazníci hledají také jako Dobol Fumigator.

Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

Skladem • 1 varianta99 Kč96 % • 1 228 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 4 427 recenzíDalší informace
Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 25 556 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
Skladem • 1 varianta89 Kč92 % • 95 recenzíDalší informace

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Hodnocení produktu

112zákazníků doporučuje produkt
9zákazníků nedoporučuje produkt
90 %
průměr z 174 hodnocení
5
136 ×
4
22 ×
3
9 ×
2
1 ×
1
6 ×
 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Velice účinný produkt
 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • Velice účinný
 • , zakoupeno v OVOSADBA

  Doporučuje produkt

  100 %

  .

 • Podívejte se, kde můžete produkt koupit:

  Skladem • 1 varianta99 Kč96 % • 1 228 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta89 Kč98 % • 4 427 recenzíDalší informace
  Skladem • 1 varianta69 Kč98 % • 25 556 recenzíShop roku 2022 - FinalistaDalší informace
  Skladem • 1 varianta89 Kč92 % • 95 recenzíDalší informace
 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Nedoporučuje produkt

  10 %
  • produkt neúčinný, vyhozené peníze

  manipulace přesně podle návodu, byl cítit opravdu velice slabý zápach, bez danného účinku

 • , zakoupeno v Agromanuál Shop

  Doporučuje produkt

  80 %
  • Je dostupný.
 • , zakoupeno v Harmony shop

  Doporučuje produkt

  100 %

  doporučuji nezaleknout se ceny a rovnou koupit více dýmovnic než to dělat na dvakrát - vyjde to dráž
  využili jsem možnosti nechat to déle působit - nejenom 2 hodiny, ale u nás 4h
  5 minut na vyvětrání určitě nestačí
  2 kytky byly omylem ponechány nezakryté a potos to nezvládl, ta druhá kytka ano - takže kytky určitě zakrýt
  je potřeba počítat s časem na přípravu - otevřít skříně, šuplíky, zakrýt jídlo, připravit si únikovou cestu a v klidu postupně zaktivovat dýmovnice
  zkušenost - lepší je zavřít dveře do místností, kde to jde
  oknem jsme pozorovali dým uvnitř domu a věříme, že se dostal opravdu všude
  při vstupu zpět doporučuji si vzít respirátor, než se otevřou okna a dveře na vyvětrání

 • , zakoupeno v Agromanuál Shop

  Doporučuje produkt

  100 %
  • dělá, co má
 • , zakoupeno v MojePostřiky.cz

  Doporučuje produkt

  100 %

  Uskladněné ořechy napadli moli. Než jsem to zjistila, silně se rozmnožili. Na internetu jsem našla přípravek AgroBio Atak fumigator 20g. Použití je velmi snadné a velmi účinné. Jsem velice spokojená. Po aktivaci dýmovnice jsem čekala zápach, ale bylo to v pohodě. Když použijete sprej například Raid, je to horší. Dýmovnici jsem nechala působit přes noc a ráno místnost vyvětrala. Zatím to vypadá, že je po problému. Jsem ráda, že jsem tento přípravek objevila.

 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Doporučuje produkt

  100 %
  • hubí všechno
 • , zakoupeno v zafido-eshop.cz

  Doporučuje produkt

  90 %
  • funguje